กิจกรรมที่ให้เด็กๆ สนุกคิดไปกับ โปรแกรม iLife ที่ให้เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี ผ่านโปรแกรมที่สร้างสรรค์โดย Apple. (ใช้เวลา 45 นาที /ครั้ง )

 
 
Remember Me?
forget password