คอร์สเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งทำผ่านสื่อของเล่น นิทาน มือตาสัมผัสและศิลปะ โดยเรียนเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 4 คน ( อายุ 1.8 – 2.6 ปี ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/ครั้ง )

 
 
Remember Me?
forget password